Lietuvos tautos protestas

Iš žurnalo:

Rinkimai

Užrašas paveiksliuko viršuje: “Lietuviai sovietų piliečiais niekados nebuvo ir nebus!"

Apačioje įliustracijos paaiškinimas ir straipsnio antraštė:
“Lietuvių tauta griežčiausiai protestuoja prieš Maskvos planus"

(Didelis paveikslėlis)

Leave a Reply

Bot-Check (Jei ne skaičiai spauskit refresh. Tik oranžinius naudoti.)

Unhappy Tikbalang