Informacija

Komerciniai klausimais prašom kreiptis į Kromelio puslapius. Ten pat yra nuoroda į kontaktinius emailus.

Puslapiuose gali būti klaidų. Visaip bandom jų išvengti, bet vistiek viena kita schema ar mintis gali būti klaidinga.

Bye, Levas

P.S. Kopijuoi be mano sutikimo negalima. Visa informacija © Savel.

Ir standartinė informacija:

Atsakomybės apribojimas

Savel (www.vabolis.lt) neatsako už informacijos šaltinių puslapiuose pateiktos informacijos turinį, jo niekaip nekontroliuoja ir nedaro kitos įtakos. Visa atsakomybė už informacijos teisingumą, tikroviškumą, autorinių teisių laikymąsi, atitikimą Lietuvos Respublikos įstatymams tenka informaciją pateikusiam šaltiniui. Už straipsnių, komentarų, forumų, konsultacijų panaudojimą atsakingas pats paslaugos vartotojas. Straipsnių komentarai gali neatitikti puslapio autoriaus nuomonės ir neatspindi puslapio įdėjos. Už komentarus atsakingi komentarų autoriai.

Savel administracija stengiasi užtikrinti aukščiausią paslaugų kokybę, tačiau negarantuoja šių paslaugų nepertraukiamumo, kuris gali atsirasti dėl techninių gedimų, finansinių krizių, magnetinių audrų ar interneto tiekėjo kaltės.

Savel administracija neatsako už puslapiuose pateiktas nuorodas į kitų įmonių, istaigų, organizacijų ar fizinių asmenų tinklalapius, ten pateiktos informacijos turinį ar vykdomą veiklą. Savel neatsako už rodomos reklamos teisėtumą ir tikroviškumą. Caveat emptor.

Savel administracija neatsako už neigiamus padarinius, atsiradusius naudojantis puslapių paslaugomis, Jums pateikus neteisingus duomenis apie save ar dėl kitų Savel informacijos ir paslaugų teikimo sąlygų pažeidimų. Naudojantis paslauga, Savel administracija neatsako už Jūsų asmeninio kompiuterio apsaugą nuo kompiuterinių virusų.

Savel neatsako už pateiktos informacijos skaitytojų interpretacijas. Jei skaitytojams atrodo, kad informacija kažkaip juos veikia, tai pats laikas kreiptis į specialistus kurie jiems padės. Informacija pateikta šiuose puslapiuose skirta visapusiškai išsilavinusiems žmonėms.

Puslapiuose pateikti eksperimentai gali būti pavojingi, jei atliekami neprotingų asmenų, todėl kartoti eksperimentus draudžiama. Visos medžiagos eksperimentams lengvai gaunamos ir nėra draudžiamos. Rekomenduoju išmokti skaityti perkamų medžiagų sudėtines dalis ir daryti išvadas.

Savel laiko visus puslapio lankytojus pilnamečiais, o jei jie ir nėra pilnamečiai, tai Savel neatsako už juos, jų laimingą vaikystę ir ateities lytinį gyvenimą. Vaikus turi prižiūrėti tėvai, o ne kažkokie tai interneto puslapių administratoriai.

Tais atvejais, kai atskirų paslaugų teikimui Jums yra suteikiamas slaptažodis, už jo saugumą atsakingi esate Jūs patys. Jei paslauga naudojasi trečiasis asmuo, kuris, jungdamasis prie Savel puslapių, naudojasi Jums asmeniškai suteiktu slaptažodžiu, Savel Administracija tokį asmenį laiko tinkamu vartotoju, t.y., Jumis, ir neatsako už šios informacijos atskleidimą bei dėl to atsiradusius žalingus padarinius.

Draudžiama informacija

Puslapiuose draudžiama skelbti informaciją, kurioje:
1. kurstoma tautinė, rasinė, religinė, socialinė, seksualinė bei lyčių neapykanta;
2. platinama, propaguojama ar reklamuojama pornografija, seksualinės paslaugos, seksualiniai iškrypimai bei narkotinės ar psichotropinės medžiagos, kita teisės aktams prieštaraujanti informacija;
3. skelbiama informacija, šmeižianti, įžeidžianti žmogų, žeminanti jo garbę ir orumą;
4. pažeidžiamos bet kokios autorinės, prekinių ženklų arba patentų teisės;
5. atskleidžiamos komercinės paslaptys arba kita slapta informacija;
6. pažeidžiama bet kurio asmens teisė į privatumą;
7. grasinama pakenkti asmenims ar turtui;
8. pažeidžiami bet kurie kiti Lietuvos Respublikos įstatymai bei tarptautiniai susitarimai;
9. kuri nepatinka Savel administracijai.

Taip pat draudžiama informacija apima, bet neapsiriboja:

10. programas su virusais ir/arba priemonėmis, pažeidžiančiomis Savel ir/arba kitų tinklalapių saugumą;
11. prašymus arba reklamą ne tam skirtoje vietoje;
12. nelegalios veiklos pasiūlymus arba skatinimą;
13. privačią informacija apie bet kurį asmenį, tokią kaip telefonų numeriai, adresai, asmens kodai arba bet kurią kitą privačią informaciją, nebent to nori informacijos savininkas;
14. dvigubą publikavimą arba masinį e-laiškų siuntinėjimą (spam).

Visa puslapiuose paskelbta draudžiama informacija bus šalinama, o duomenys apie asmenis, paskelbusius tokią informaciją, gali būti perduodami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teisėsaugos institucijoms. Jei užknisit administraciją, tikrai pranešime pradžiai kad ir nvtat.

Apie pažeidimus prašome pranešti elektroninio pašto adresu: webmaster@savel.org taip pat šis adresas tinkamas ir paprastoms užklausom.

Paslaugų nutraukimas

Savel Administracija pasilieka teisę be atskiro įspėjimo, bet kuriuo metu ir nenurodžius priežasties nutraukti puslapiuose teikiamas atskiras arba visas paslaugas. Ir iš viso, ką norim, tą ir darom. Administratorius visada teisus. Administratorius yra Dievas.

Puslapių administracija visada teisi. Net ir tada, kai jums atrodo, kad administracija neteisi.

Jei nesutinkate su šiom taisyklėmis, prašom palikti šiuos puslapius.

Copyright / Autorinės teisės

Visos teisės į tekstinę, grafinę informaciją priklauso jos autoriams arba/ir puslapių administracijai. Kopijuoti be puslapių administracijos sutikimo draudžiama.

Serverių apkrovos ir saugos taisyklės

Savel serverių resursų negalima naudoti kitų serverių naudai. Taip vadinamas “siurbeliavimas” arba “leeching” yra griežtai draudžiamas. Viešas puslapių ftp serveris yra skirtas tik laikinai narių informacijai laikyti. Informacija serveryje yra nesaugoma – kiekvienas vartotojas gali ištrinti svetimą failą.

Serveriai gali būti nulaužti/sulūžti, todėl nerekomenduojama juose laikyti svarbios informacijos. Savel neatsako už duomenų saugumą serveriuose.