Pavojaus ženklai

Pastebėjau, kad mano aprašyti eksperimentai dažnai būna pavojingi, todėl nutariau kiek pažymėti straipnius. Nes kartais gaunu laiškelius iš tokių žmonių, kad suprantu- jiems mano eksperimentai netinkami.
Žaiskite saugiai. 🙂

Microwave Mikrobangų radiacija: dega akių ragena, svyla oda ir paodiniai sluoksniai. Vidiniai nudegimai.
Optical Ryški šviesa: kenkia akims. Aklumas.
Laser Lazeriai: ryški koherentinė šviesa. Tinklainės pažeidimai, aklumas. Galimi nutolusių objektų pažeidimai. Atsispindėjusio spindulio pavojus.
Magnet Stiprus magnetinis laukas. Statinis: galimos mechaninės traumos, neodimo magnetai dūžta ir skeveldros gali patekti į akis. Dinaminiai laukai: elektromagnetinė indukcija, indukuotos srovės, nutolęs kaitinimas, elektroninių prietaisų gedimai.
Hot Karštis. Galimi nudegimai, gaisrai.
High Voltage Aukšta ir labai aušta įtampa. Galimas elektros smūgis. Mirtini elektros krūviai kondensatoriuose ir po ilgo laiko. Neliesti- pavojus gyvybei. Nežiopsoti. Laikytis elektrosaugos taisyklių.
Cold Šaltis. Galimos šalčio traumos ir nudegimai.
Mechanical Mechaninės traumos. Nutraukti pirščiukai ir kitokios žaizdos.
Fire Ugnis. Atvira ugnis, gaisro pavojus. Degios medžiagos.
Biohazard Biologinės taršos pavojus. Gali įsimesti kokie nors mikrobai ir paleisti vidurius.
Explosive Sprogios medžiagos ir dujos. Sprogimo pavojus.
Corrosive Koroziją sukeliančios medžiagos: rūgštys, šarmai, druskų tirpalai ir kitoks brudas.
Ultra violet radiations Ultravioletinė šviesa (spinduliuotė, radiacija). Kenkia akims, galimi odos nudegimai, odos vėžys.
Radiacinis povojus
Mirtinas pavojus Mirtinas pavojus.

Copy paste dalis. Naudojama patogesnėm iliustracijom.

Microwave
Optical
Laser
Magnet
Hot
High Voltage
Cold
Mechanical
Fire
Biohazard
Explosive
Corrosive
Ultra violet radiation
Mirtinas pavojus
Radiacinis povojus
Aštrūs kraštai
Ryški šviesa
Oksiduojančios medžiagos
toksinančios dirginančios medžiagos
Akumuliatoriai baterijos- trumpi jungimai, rūgštys-šarmai, dujos
elektrostatika
elektrostatika2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *