Tinklo transformatoriaus skaičiavimas

Jei staiga prireikė suvynioti paprasčiausią 230V/50Hz tinklo transformatorių, tai apvijos skaičiuojamos labai paprastai.

Trafo galia

Pradžiai reikia susiskaičiuoti kokios galios trafuko mums reikia. Tam tikslui reikia susumuoti išėjimo galias. T.y. visas išėjimo įtampas sudauginti su maksimalia srove. Gautą bendrą galia reikia padalinti iš transformatorių naudingumo koeficiento kuris kiek priklauso nuo bendros galios- kuo didesnė galia, tuo naudingumas geresnis.
Jei trafo galia kažkur 10-30W, tai koeficientas 0.8, jei apie 100W – 0.88. Koeficientas niekada nepasiekia 1.

Trafo šerdis

Gavus trafo galią, galima pasiskaičiuoti reikiamo trafo geležies plotą (būten plotą). Skerspjūvio plotą tos trafo dalies kur sės apvijos. Jei tai dvi apvijos ant O formos, tai imamas tik vienos ritės plotas- nes tas plotas bendras abie ritėm.

S=1.2*SQR(P)

Atsakymas gaunasi kvadratiniais centimetrais.

Trafo šerdies elemento plotis (a) turi maždaug atitikti galią pagal formulę: a=0.8*SQR(S)
Nes neproporcingas trafo storis ar plotis atrodys labai juokingai ir žiauriai neekonomiškai naudos laidą. O ir šiaip formulės supaprastintos tiek, kad galioja šiose ribose. Tikslios formulės galimos tik apvalios šerdim.

Dabar kai jau turim vaizdelį koko dydžio trafas mums reikalingas, einam į garažą ir ieškom šerdies. Arba nuo šios vietos pradedam skaityti, kai skaičiuojam apvijas turimam transformatoriui.

Pasiskaičiuojam turimo trafo šerdies plotą S (kvadratiniais centimetrais).

Apvijos

Vieno volto apvijų kiekis skaičiuojasi pagal formulę: n=K/S, kai K yra iš palubinsko trauktas koeficientas nuo 35 iki 60. Šiaip šis koeficientas priklauso nuo plieno kokybės. Mažies rusiškiems trafams (10..20W) su E formos šerdies elementais naudojam 50. Didesniems trafams koeficientą galima kiek pamažinti. Aišku pilna apvija yra n padauginta iš voltų.

Jei pirminė apvija 230V:

w1=230*50/S (atsakymas- vijų skaičius).

Antrinė panašiai skaičiuojasi, bet reikia pridėti trafo nuostolius ir įtampos kritimą apvijose. Sakysim reikia 15V apvijos.

w2=15*50*m/S

m- tai tas koeficientas. 0.2-0.5A – 1,02, 2A- 1,04, 4A- 1,06

Aš seniau skaičiuodavau maždaug taip:

w2=15*55/S ir viskas maždaug gaudavosi proto ribose.

Laido storis

d=p*SQR(I) (atsakymas: diametras mm, aišku tik variniui laidui)

I- tai srovė per apviją. p- kitas palubinsko koeficientas, kurį apsprendžia trafo aušinimas, šiluminis laidumas, laido kokybė ir terminis atsparumas. Koeficientas nuo 0.8 iki 0.65

Pirminės apvijos srovę galima skaičiuoti:
I=P/U
kur P visa trafo galia, ir aišku pirminės įtampa.

Dar teoriškai galima pasiskaičiuoti ar tilps apvijos į trafo “langą” bet jau neatsimenu.

Kinija

Jei pasireguliuoti visus koeficientus taip, kad gautusi ploniau, mažiau, lengviau, tai gausite kinišką transformatorių, kuris kais, burgz ir neduos reikiamos įtampos prie norimos apkrovos. O galiausiai jis sudegs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *