Kondensatorių vertės perskaičiavimas

Pastoviai pripainioju konvertuodamas nanofaradus…

Kondensatoriaus talpa:


Rezultatas:

pF
nF
µF
F

Unhappy Tikbalang