Rusiška kariška technika

Kontora, kuriai kartais padedu laimėjo konkursa ir nupirko porą tonų kariškos ryšių technikos. Viskas bus sumalta, bet kol kas dar galima palandžioti ir palupinėti detales.


Bendras vaizdelis


aukštos įtampos vakuminiai kondikai iš siustuvų.


Dėžutė su generatorinėmis ir kitokiomis lempomis bei didelės galios kondikais. Iki 55 kVAR!

HV, vacuum, regulated capacitor
10…500pF x 15kV (КП1-4 10кВ 10-500пФ)

One reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *