Kamertonas

Va kokį daiGčiuką radau:

Kamertonas

Tai kamertonas. Tai plieninis daikčiukas, kuris virpa pastoviu dažniu. Dėl konstrukcijos ypatybių, stuktelėtas kamertonas gana greitai pradeda skambėti tik pagrindinių tonu- visos kitos harmonikos labai greitai užslobsta. (Šiaip kamertonas turi tik 6 1/4 eilės harmonikas- dvi su puse oktavos aukštyn, palyginkit su plienines styga, kurios harmonikos kartojasi kas viena oktava ir dėl to gražiai skamba visokiuose pianinuose) .
Tai kaip ir garso etalonas- pagrindinio tono dažnis labai stabilus nes priklauso tik nuo fizinių kamertono išmatavimų ir metalo sudėties. Metalas specialiai parenkamas, kad kiek galima mažiau plėstusi nuo temperatūros.

Ant mano kamertono parašyta C3 ir 1024. Skambėjimo dažnis labai artimas (pagal klausa) 1Khz. Neradau mikrofono, kad pajungti prie dažnimačio, o oscilografas rodo, kad virpėjimo dažnis daugiau už 1000Hz ir mažiau už 1048. Kogero tai 1024Hz dažnis kaip ir parašyta ant kamertono… Tik įdomu, kodėl parinktas toks “binarinis” dažnis? Juk šitas kamertonas pagamintas prieš 30…40 metų.

8 replies on “Kamertonas”

  1. Čia gal sovietmečio palikimas – kelių autoinspekcijos greičio matavimo radaro kalibravimo etalonas

  2. Tikrai čia ne “radarų” kalibratorius. Aš ji ligoninėje radau.

    Dėl dažnio negalėsiu pasakyti kol nerasiu mikrofono- kažkas kažkur jį sutvarkė. Su mikrofonu galėsiu sustiprinti signalą ir pamatuoti tiksliau.

  3. http://en.wikipedia.org/wiki/Tuning_fork rašoma, kad šis prietaisas yra jau senukas – mažiausiai pora šimtų metų. Kamertonas – rusiškas žodis vietoje “derinimo šakutės”. Pirmoje nuorodoje pateikiama ir “binarinių skaičių” paslaptis, o tai yra gryna matematika ir lydinio ypatybės. Šiaip, įdomus daikčiukas, sako, ir iki šiol naudojamas koncertų metu. Beje, pats mačiau, kaip chorvedys naudoja – barkšteli, paklauso ir paskui paduoda 4 balsus. Paprasta ir baterijų nereikia.

  4. Tai yra trečios oktavos Do. Tačiau tas skaičius gautas iš vadinamos mažosios oktavos Do, kurios dažnis apvalinamas iki 128Hz. Kadangi laikoma, jog per oktavą dažnis padvigubėja, tai pirmojoje oktavoje do tampa 256Hz, antrojoje – 512Hz, trečiojoje – 1024Hz. C3 matyt ir reiškia trečiaosios oktavos Do – nes Do žymima raide C.
    Kaip kažkas minėjo, kad LOR gydytojams dažnis nesvarbu, tai truputį neteisinga. Tiriant klausą įvairaus dažnio garsams reikalingi visokių dažnių kamertonai, bet tai jau atgyvena. Šiais laikais yra geresnių aparatų.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *