Dzin budizmo maldų mašinėlė

Sveikiname visus dzin-budizmo gerbėjus. Siūlau susikonstruoti šį maldų mechanizmą.

dzin budizmo maldu malunelis

Labai ramina nervus, tiesiog galima sukti rankose ir jūsų ramybės ir dzin koeficientas tik kyla ir kyla. Dėmesio, jei šalia stovi kokie nors ne dzin budizmo pasiekėjai tai tada galimos problemos- mašinėlė kažkaip sugeba ištraukti kantrybę iš aplinkinių. Todėl tie pašaliniai gali jus aprėkti, švelniai primušti ar net atimti kulto priemonę. Būkite saugūs.


Čai filmukas nekokybiškas, kuris rodo, kad visdėlto ji sukasi.

O jei rimčiau, pabaigiau, bent jau kiek man reikėjo, dantračių paišymo softą. Po daugybės metų panaudojau mokyklines žinias apie sinusus, kosinusus ir net arcsinusus. Eiktupeklon!

6 replies on “Dzin budizmo maldų mašinėlė”

 1. Levai, o minčių apie planetarinį kelių pakopų reduktorių nekilo minčių daryti? Žinoma, nauda iš tokio dalyko tik sportinis interesas kaip ir šio Dzin budizmo aparato 😀 Aišku, tik ten daugiau skaičiavimų.. 🙂

  Ei, išduok paslaptį, kur ten sinusai, kosinusai ir arcsinusai naudojami? Ar tik ne dantų profilių skaičiavimams?

  Esu matęs laikrodžių padarytų iš tokių medinių dantratukų 🙂

 2. Reduktorių galima padaryti, tik reikia užsiimti. Ir dar softa patobulinti, nes jam reikia “išvirkščio” dantračio.

  Sinusai, kosinusai naudojami skaičiuoti krumplio pradžiai ir galui. Dantratis skaičiuojamas turint tik krumplio plotį ir krumplių skaičių. Iš to pasiskaičiuoja darbinis apskritimo ilgis ir dantračio diametras. CorelDraw dirba su Dekarto koordinatėm, o kreivės brėžiasi dar pridedant kampo parametrą laipsniais.
  Arcsinusas naudojamas pasikaičiuoti “stipino” padėčiai- stipino centras eina per apibrėžtus laipsnius, tačiau jo koordinatės pasislinkusios per jo storį. Gaunasi kaip ir pasislinkęs spindulys. Žodžiu reikia pagal stačius trikampius skaičiuoti stipino pradinį kampą…bla bla. Corelio basicas skaičiuoja viską radianais, o pats korelis dirba su laipsniais. Šita painiava daug problemų sukėlė.
  Kas juokingiausia- softo source kodas tik 8 kilobaitų ilgio! Ir čia su komentarais.

  geometrija dantraciu

  arba da Vinci stilium:
  Leonardo da Vabolis

 3. Gal kam reikės, source kodas:

  
  Private Sub CommandButton1_Click()
    Unload Me
  End Sub
  Public Function dcos(ByVal deg As Double) As Double
    dcos = Cos(deg * 3.14159265358979 / 180)
  End Function
  Public Function dsin(ByVal deg As Double) As Double
    dsin = Sin(deg * 3.14159265358979 / 180)
  End Function
  Public Function arcsin(ByVal x As Double) As Double
  arcsin = (Atn(x / Sqr((-x) * x + 1))) * 180 / 3.14159265358979
  End Function
  
  Private Sub gearz_Click()
  
  
  ' dimai
  Dim n, w, h, ax As Single
  Dim x, y, x1, y1, x2, y2 As Double
  Dim i, l, r, s As Double
  Dim d1, d2, d3, d4 As Double
  Dim trap, lase As Single
  Dim round As Single
  Dim tmp As Double
  Dim spoke As Integer
  Dim spr1, spr2 As Double
  Dim spwidth As Single
  
  
  'corelio subtilybes
  ActiveDocument.Unit = cdrMillimeter
  Set doc = ActiveDocument
  doc.Unit = cdrMillimeter
  
  dx = DrawingOriginX
  dy = DrawingOriginY
  ActiveDocument.ClearSelection
  Set curva = Application.CreateCurve(ActiveDocument) ' cia jau korelio reikalas
  
  ' reiksmiu is formos paemimas, korekcija
  n = Val(g1ts.Value) ' dantu kiekis
  w = Val(pitchs.Value) ' dancio plotis
  h = Val(heights.Value) ' dancio aukstis
  ax = Val(axis.Value) ' asies diametras
  trap = Val(trapezoids.Text)
  lase = Val(laser.Text)
  round = Val(rounds.Text)
  spoke = Abs(Int(Val(spokes.Text)))
  spr1 = Val(spr1s.Value)
  spr2 = Val(spr2s.Value)
  spwidth = Val(spwidths.Value)
  
  
  
  'fixai
  If lase < 0 Then lase = 0
  If lase > 5 Then lase = 5
  
  'asis
  If ax < 0 Then ax = 0
  
  ' pradiniai skaiciavimai
  l = n * w * 2 ' dantracio darbinis ilgis dantys * ilgis du kartus, nes ir duobute
  r = l / 3.14159265358979 / 2 ' darbinio apskritimo spindulys
  s = 360 / n / 2 ' vienas krumplis ir viena duobute turi 3 koordinates. +4 koordinates konusams. Cia elemento laipsniai
  
  ' apatinio krumplio kampo padidejimas "di". Standartinis laipsnis yra s
  ' taciau krumplis turi tilpti i skylute. Todel isorini reikia mazinti, o vidini didinti
  ' dabar reikia paskaiciuoti kiek laipsniu bus kampas, kad krumplio plotis butu tas pats kaip ir viduryje.
  d1 = w * 360 / 2 / 3.14159265358979 / (r - h / 2)
  d2 = w * 360 / 2 / 3.14159265358979 / (r + h / 2)
  
  'jei pjaunam lazeriu, dalis nudega. Cia nudegimo kampas.
  
  d3 = lase * 360 / 2 / 3.14159265358979 / r ' centre
  d4 = lase * 360 / 2 / 3.14159265358979 / (r - h / 2) ' apacioje
  
  ' taip gaunam kiek laipsniu yra apatinis kampas.
  ' o jo skirtumas nuo vidutinio, per mazgus
  d1 = ((s - d1) / 2) * (1 - trap / 10) - ((s - d1) / 2) * (1 - trap / 10) * r / 50
  d2 = (-(d2 - s) / 2) * (1 + trap / 10) + ((s - d1) / 2) * (1 - trap / 10) * (2 + n / 5) / r
  
  
  'spokes
  If spoke > 0 Then
  
  spr1 = spr1 + ax / 2 'mazasis
  spr2 = r - h / 2 - spr2 ' dydysis
  spdeg = 360 / spoke
  
  Dim alpha1, alpha2, alpha3, alpha4 As Double
  Dim s5 As Shape
  Dim kamputis1, kamputis2 As Double
  
  If (spwidth / 2 / spr1) < = 1 Then kamputis1 = arcsin(spwidth / 2 / spr1) Else kamputis1 = 0
  If (spwidth / 2 / spr2) <= 1 Then kamputis2 = arcsin(spwidth / 2 / spr2) Else kamputis2 = 0
  
  For i = 0 To spoke - 1
    alpha1 = spdeg * i + kamputis1
    alpha2 = spdeg * i + kamputis2
  
    alpha3 = spdeg * i - kamputis1
    alpha4 = spdeg * i - kamputis2
  
    x1 = (spr1) * dcos(alpha1) + dx
    y1 = (spr1) * dsin(alpha1) + dy
  
    x2 = (spr2) * dcos(alpha2) + dx
    y2 = (spr2) * dsin(alpha2) + dy
  
    Set spath = curva.CreateSubPath(x1, y1) ' Create a SubPath. Kreives pradzios taskas.
    spath.AppendLineSegment x2, y2
  
    x1 = (spr1) * dcos(alpha3) + dx
    y1 = (spr1) * dsin(alpha3) + dy
  
    x2 = (spr2) * dcos(alpha4) + dx
    y2 = (spr2) * dsin(alpha4) + dy
    ''
    Set spath = curva.CreateSubPath(x1, y1) ' Create a SubPath. Kreives pradzios taskas.
    spath.AppendLineSegment x2, y2
  
    'kreivumas
    Set s5 = ActiveLayer.CreateEllipse2(dx, dy, spr1, spr1, alpha1, alpha3 + spdeg, False)
    Set s5 = ActiveLayer.CreateEllipse2(dx, dy, spr2, spr2, alpha2, alpha4 + spdeg, False)
  Next i
  
  End If
  
  
  'paisom dantracio krumpliukus
  
  i = 0
  
  x = r * dcos(i + d3) + dx
  y = r * dsin(i + d3) + dy ' pradines krumplio koordinates
  Set spath = curva.CreateSubPath(x, y) ' Create a SubPath. Kreives pradzios taskas.
  
  For i = 0 To 360 - s Step s * 2
  
  ' zemyn i duobute (1):
    tmp = i + d1 + d4
    x = (r - h / 2) * dcos(tmp) + dx
    y = (r - h / 2) * dsin(tmp) + dy
  spath.AppendCurveSegment x, y, 0, 0, 0, 0
  
  ' zemyn, desiniau (2):
    tmp = i + s - d1 - d4
    x = (r - h / 2) * dcos(tmp) + dx
    y = (r - h / 2) * dsin(tmp) + dy
  spath.AppendCurveSegment x, y, 0, 0, 0, 0
  
  ' aukstyn, bazinis taskas (3)
    tmp = i + s - d3
    x = (r) * dcos(tmp) + dx
    y = (r) * dsin(tmp) + dy
  spath.AppendCurveSegment x, y, 0, 0, 0, 0
  
  'aukstyn, (4):
    tmp = i + s + d2
    x = (r + h / 2 + lase) * dcos(tmp) + dx
    y = (r + h / 2 + lase) * dsin(tmp) + dy
  spath.AppendCurveSegment x, y, round, tmp, 0, 0
  
  ' desinen, krumplio virsus. (5)
    tmp = i + s + s - d2
    x = (r + h / 2 + lase) * dcos(tmp) + dx
    y = (r + h / 2 + lase) * dsin(tmp) + dy
  spath.AppendCurveSegment x, y, 0, 0, 0, 0
  
  ' zemyn, baze. (6):
    tmp = i + s + s + d3
    x = (r) * dcos(tmp) + dx
    y = (r) * dsin(tmp) + dy
  spath.AppendCurveSegment x, y, 0, 0, round, tmp
  
  Next i
  
  spath.Closed = True
  Set sh = ActiveLayer.CreateCurve(curva)
  
  ' grupavimas ir asis
  If ax <> 0 Then
  Set sh = ActiveLayer.CreateEllipse(dx - ax / 2, dy - ax / 2, dx + ax / 2, dy + ax / 2)
    ActiveLayer.Shapes(1).AddToSelection
    ActiveLayer.Shapes(2).AddToSelection
    Dim s1 As Shape
    Set s1 = ActiveSelection.Group
  End If
    Dim OrigSelection As ShapeRange
    Set OrigSelection = ActiveSelectionRange
    ActiveSelection.ObjectData("Name").Value = "CogGear"
  Set sh = Nothing
  
  ' ActiveDocument.ClearSelection
  
  End Sub
  
  
  
 4. gal turi sita reikala dxf formatu?
  patiko! tai ant cnc issipjauciau.
  pats matau su lazeriu pjovei?

 5. Neturiu jokiam formate- tie dantračiai tai gamybinės atraižos testuojant rašomą softą.
  Galima susigeneruoti per naujo, svarbu tik krumplio dydį visur vienodą išlaikyti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *